ยินดีต้อนรับ Prof.JR-Ping Wang and Term

 


 
ทางภาควิชาวิศกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นเกียติอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับทีมงานอาจารย์จาก Prof.JR-Ping Wang and Term ที่มาเยียมเยือนภาควิชาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมบรรยายความรู้ให้นักศึกษาได้ฟัง